TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   153168
Đang online:   183


 
THÔNG BÁO MỚI
 
V/v Sinh viên không thấy lịch thi học kỳ
[Ngày đăng:2018-12-13 10:21:52 AM]

 Thời gian qua có nhiều sinh viên báo không xem được lịch thi học kỳ. Qua kiểm tra thì lịch thi vẫn bình thường.

Sinh viên cần chọn đúng học kỳ cần xem trước khi bấm vào nút Xem lịch thi.

Đồng thời nhắc nhở sinh viên cần kiểm tra lịch thi cá nhân của mình để nắm các thay đổi về lịch thi phát sinh.

Các thắc mắc về lịch thi, sinh viên gửi email về địa chỉ trienllt@hcmue.edu.vn để được giải đáp.

Chi tiết
Thông báo tổ chức dạy học Giáo dục QP&AN giai đoạn 2 HP3, học kỳ I năm học 2018-2019
[Ngày đăng:2018-12-13 9:00:33 AM]

 Căn cứ Kế hoạch số 476/KH-ĐHSP ngày 06 tháng 12 năm 2018 về việc tổ chức dạy học các học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên đại học chính quy học kỳ I năm học 2018 - 2019. Khoa Giáo dục Quốc phòng thông báo đến sinh viên tham gia học học phần 3 Giáo dục QP&AN (giai đoạn 2, 40 tiết) như sau:

Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ “HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM” VÀ “DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM”
[Ngày đăng:2018-12-05 5:13:29 PM]

 Nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kĩ năng để đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Hoạt động trải nghiệm” và chuyên đề “Dạy học theo định hướng giáo dục STEM” cho sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức giảng dạy bộ môn Kỹ thuật Nữ công
[Ngày đăng:2018-12-03 9:21:58 AM]

 

Trong học kỳ II năm học 2018 - 2019 (từ 18/02/2019 - 11/5/2019) Tổ Giáo dục Nữ công sẽ tổ chức giảng dạy các học phần (Tự chọn tự do không bắt buộc) như sau:

1.    Làm bánh

2.    Trang điểm

3.    Làm hoa giấy căn bản

4.    Cắt may căn bản

Chi tiết
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
[Ngày đăng:2018-11-28 3:08:40 PM]

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu tại đây.

Chi tiết
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến người học, học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
[Ngày đăng:2018-11-28 10:20:08 AM]

 

Sinh viên theo dõi kế hoạch và hướng dẫn để thực hiện.

Lưu ý: Thời gian lấy ý kiến từ ngày  7/12-20/12/2018

https://drive.google.com/file/d/11jz5gsAX8u00terTUZTLgGdb8f03kytU

Chi tiết
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
[Ngày đăng:2018-11-28 10:05:07 AM]

 HIện tại đã có lịch thi các học phần thi tập trung của học kỳ 1 năm học 2018 - 2019.
Các bạn sinh viên kiểm tra lịch thi của mình.

Trường hợp thiếu học phần hoặc có bất cập về lịch thi, sinh viên gửi email về địa chỉ trienllt@hcmue.edu.vn.
Sinh viên bảo lưu ở các học kỳ trước, kiểm tra xem học phần bảo lưu của mình có tổ chức thi hay không và nộp giấy xin được thi tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (A.206)

Chi tiết
Kế hoạch Thực tập Sư phạm năm học 2018 - 2019
[Ngày đăng:2018-11-19 4:36:59 PM]

 Các ngành: Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Sư phạm tiếng Nga, Sư phạm tiếng Pháp làm việc cụ thể với phòng Đào tạo để thống nhất kế hoạch.

Các ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lí, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lí, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Tin học, Giáo dục chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Quản lí giáo dục thực hiện theo kế hoạch chung, cụ thể như sau:

1.   Tên học phần

Thực tập sư phạm 1 (TTSP1) và Thực tập sư phạm (TTSP):

-       TTSP1 dành cho sinh viên năm thứ 2, 3 có thời lượng 02 tín chỉ;

-       TTSP dành cho sinh viên năm thứ 4 có thời lượng 06 tín chỉ.

Chi tiết
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN (K41, K40, K39) ĐĂNG KÝ THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2018 - 2019 THEO KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
[Ngày đăng:2018-11-01 3:04:50 PM]

 Sinh viên có nhu cầu đăng kí thực tập sư phạm năm học 2018 - 2019 theo kế hoạch cá nhân:

- Mẫu đơn THNVSP.05

- Sinh viên đăng kí làm giấy giới thiệu (nếu cần) về trường thực tập theo kế hoạch cá nhân tại đây.

- Xem kết quả xử lí tại đây (nhận kết quả tại phòng A106, Thầy Hiếu)

- Sinh viên đăng ký trường thực tập (Sau khi nộp đơn) tại đây.

Lưu ý: Sinh viên đủ điều kiện TTSP có nguyện vọng tự liên hệ địa điểm TTSP khác với các địa điểm trong danh sách trường tổ chức TTSP theo đoàn tại đây.

Chi tiết
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
[Ngày đăng:2018-10-15 5:27:01 PM]

 

Kế hoạch chung

TT

Công việc

Thời gian

Đơn vị phụ trách

1

Khoa gửi danh mục học phần dự kiến mở trong học kỳ II năm học 2018 - 2019

Hoàn thành trước ngày 18/10/2018

Các khoa

2

Nhập danh mục học phần dự kiến mở vào phần mềm quản lý đào tạo

Trước ngày 28/10/2018

Phòng Đào tạo

3

Thống kê số lượng sinh viên dự kiến theo từng học phần và gửi về khoa

30/10/2018

Phòng Đào tạo

4

Xếp thời khóa biểu, phân công giảng dạy

Trước ngày 08/11/2018

Các khoa

5

Nhập thời khóa biểu vào phần mềm quản lý đào tạo và chuẩn bị cho sinh viên đăng ký học phần

Trước ngày

15/11/2018

Phòng Đào tạo,

Phòng Công nghệ thông tin

6

Thông báo thời khóa biểu dự kiến học kỳ II trên trang http://online.hcmue.edu.vn

Trước ngày

04/12/2018

Phòng Đào tạo

7

Sinh viên đăng ký học phần trực tuyến

 

 

Các học phần theo đúng kế hoạch giảng dạy dự kiến từng ngành:

- Nhóm 1: đăng ký từ 06h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 12/12/2018;

- Nhóm 2: đăng ký từ 06h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 13/12/2018;

- Nhóm 3: đăng ký từ 06h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 14/12/2018;

- Nhóm 4: đăng ký từ 06h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 17/12/2018.

(Các nhóm theo phụ lục đính kèm)

12/12/2018

đến 17/12/2018

Phòng Đào tạo, Phòng Công nghệ thông tin, Cố vấn học tập

Các học phần môn chung, tự chọn tự do, trả nợ, học vượt:

- Khóa 44: đăng ký từ 06h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 18/12/2018;

- Khóa 43: đăng ký từ 06h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 19/12/2018;

- Khóa 42: đăng ký từ 06h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 20/12/2018;

- Các khóa 41 trở về trước: đăng ký từ 06h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 21/12/2018

18/12/2018

đến 21/12/2018

Phòng Đào tạo, Phòng Công nghệ thông tin, Cố vấn học tập

8

Xử lý kết quả đăng ký, chốt danh sách các lớp học phần

04/01/2019

Phòng Đào tạo

9

Mở đăng ký bổ sung, điều chỉnh đăng ký các học phần

11/02/2019

đến 22/02/2019

Phòng Đào tạo, Cố vấn học tập

10

Thông báo thời khóa biểu chính thức

27/12/2018

Phòng Đào tạo

11

Tổ chức dạy học

11/02/2019

đến 26/05/2019

Các khoa

Chi tiết
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2018-95 UP - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam