TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   466878
Đang online:   41


 
THÔNG BÁO MỚI
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
[Ngày đăng:2019-05-15 10:15:26 AM]

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch số 66/ĐHSP-ĐT về việc tổ chức chấm khoá luận tốt nghiệp và xét, công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên chính quy năm 2019 trong đó có dự kiến ngày tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy 2019 là 14/6/2019. Tuy nhiên, do có sự thay đổi, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các sinh viên thời gian tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm học 2019 như sau:

Thời gian: ngày 16/6/2019 (thay vì 14/6/2019)

Trân trọng thông báo.

Chi tiết
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN ĐỢT THÁNG 5 NĂM 2019
[Ngày đăng:2019-05-06 5:03:04 PM]

 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách tốt nghiệp dự kiến và thời gian cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên đại học hệ chính quy tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2019, cụ thể như sau:

- Sinh viên tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến tại đây.  Trường sẽ tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của sinh viên liên quan đến việc xét tốt nghiệp đến hết ngày 10/5/2019 tại đây

- Sinh viên xem kết quả giải đáp tại đây

- Sinh viên liên hệ các khoa để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vào ngày 04/6/2019.

Lưu ý: kết quả xét tốt nghiệp dự kiến chưa tính học phần Thực hành Nghiệp vụ sư phạm và Thực tập Nghề nghiệp

Chi tiết
Thông báo kế hoạch học kỳ hè năm học 2018-2019
[Ngày đăng:2019-05-06 10:33:41 AM]

 Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch học kỳ hè năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

STT

Công việc

Thời gian

Thực hiện

1

Thông báo thời khóa biểu dự kiến học kỳ hè của các khoa trên trang http://online.hcmue.edu.vn

22/5/2019

Phòng Đào tạo

2

Đăng ký học phần trực tuyến từ 08h00

ngày 27/5/2019

27/5/2019 đến 29/5/2019

Sinh viên

3

Thông báo thời khóa biểu chính thức

02/7/2019

Phòng Đào tạo

4

Tổ chức dạy học

08/7/2019 đến 11/8/2019

Giảng viên, sinh viên

5

Điều chỉnh đăng ký học phần (bổ sung, rút bớt học phần)

08/7/2019 đến15/7/2019

Sinh viên

 Những lưu ý cho sinh viên khi đăng ký học phần trực tuyến:

-       Sau ngày 23/5/2019 nếu sinh viên còn nợ học phí thì sẽ không được đăng ký học phần của học kỳ hè.

-       Sinh viên đăng ký học phần trực tuyến tại địa chỉ: https://dkhp.hcmue.edu.vn.

-       Hết thời hạn điều chỉnh đăng ký học phần (ngày 15/7/2019), sinh viên phải in phiếu đăng ký học phần cho cố vấn học tập ký xác nhận và tự lưu trữ. Sau ngày 25/7/2019 những khiếu nại liên quan đến việc đăng ký học phần của học kỳ hè sẽ không được giải quyết.

Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM TRONG XÉT MIỄN HỌC, MIỄN THI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG
[Ngày đăng:2019-04-23 4:07:04 PM]

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc công nhận Chứng chỉ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong xét miễn học, miễn thi các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường như sau:

1. Trường hợp chứng chỉ/chứng nhận được cấp trước ngày 06/12/2018: Trường công nhận chứng chỉ/chứng nhận theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do 10 cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, cụ thể:

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng;

- Trường Đại học Hà Nội;

- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trung tâm SEAMEO RETRAC;

- Đại học Thái Nguyên;

- Trường Đại học Cần Thơ;

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Trường Đại học Vinh.

2. Trường hợp chứng chỉ/chứng nhận được cấp từ ngày 06/12/2018: Trường công nhận chứng chỉ/chứng nhận theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do 04 cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo phê duyệt, cụ thể:

- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Chi tiết
Thông báo hoàn trả lệ phí phúc khảo học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
[Ngày đăng:2019-04-10 2:33:50 PM]

 Các bạn sinh viên có thay đổi điểm sau phúc khảo bài thi học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 nhận lại lệ phí phúc khảo tại phòng Kế hoạch - Tài chính (A.205).
Thời gian: 11/04 - 19/04/2019

Mang theo thẻ sinh viên và biên lai đóng lệ phí phúc khảo.

Chi tiết
Kế hoạch tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
[Ngày đăng:2019-04-04 9:15:44 AM]

 Phòng KT&ĐBCL thông báo đến các sinh viên Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Kế hoạch có thể xem tại đây.
Chi tiết
KẾ HOẠCH VỀ VIỆC XÉT, CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM 2019
[Ngày đăng:2019-04-03 4:58:52 PM]

Trường tổ chức xét tốt nghiệp cho tất cả sinh viên học tập đúng tiến độ đào tạo như đã công bố trong chương trình đào tạo. Đối với sinh viên xin xét tốt nghiệp không đúng tiến độ phải làm đơn xin được xét tốt nghiệp sớm hoặc xin hoãn xét tốt nghiệp gửi về khoa quản lí chương trình đào tạo. Khoa quản lí chương trình đào tạo tổng hợp danh sách và phản hồi về phòng Đào tạo, cụ thể:

- Sinh viên từ khóa 42 trở về sau nếu đủ điều kiện tốt nghiệp, phải làm đơn đề nghị được xét tốt nghiệp sớm;

- Sinh viên từ khóa 41 trở về trước nếu đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa muốn xét tốt nghiệp trong đợt này, phải làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp.

- Những sinh viên đã làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp nếu muốn xét tốt nghiệp trong đợt này, phải làm đơn xin xét tốt nghiệp.

- Kế hoạch thực hiện việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên cụ thể như sau:


Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THỦ TỤC MIỄN HỌC, MIỄN THI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC NĂM 2019
[Ngày đăng:2019-04-01 7:57:45 AM]

1. Đối tượng được miễn học, miễn thi

Sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh:

- Đủ các điều kiện miễn học, miễn thi các học phần ngoại ngữ.

- Đủ các điều kiện miễn học, miễn thi học phần tin học căn bản.

2. Quy trình làm thủ tục

Bước 1. Sinh viên tải đơn xin miễn học, miễn thi các học phần ngoại ngữ, tin học trên cổng thông tin đào tạo tín chỉ của Trường theo địa chỉ http://online.hcmue.edu.vn;

Bước 2. Nộp lệ phí tại phòng Kế hoạch - Tài chính (A.205);

Bước 3. Nộp đơn, bản photocopy các chứng chỉ tương ứng (có bản chính để đối chiếu) tại phòng Đào tạo (A.106).

3. Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 12/4/2019

Sau ngày 06/5/2019, Trường sẽ ra quyết định công nhận kết quả miễn học, miễn thi và thông báo kết quả trên công thông tin đào tạo tín chỉ của Trường.

Lưu ý: Sinh viên chịu trách nhiệm về tính chính xác của các chứng chỉ đã nộp./.

Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN HỌC PHÍ HK2 NĂM HỌC 2018-2019
[Ngày đăng:2019-03-28 4:37:51 PM]

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số:   86  /ĐHSP-KHTC              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2019

                                                                    

THÔNG BÁO

Về thời hạn nộp học phí

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 240/TB-ĐHSP ngày 09 tháng 09 năm 2014 về việc nộp học phí, quy định thời hạn hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ II là ngày 31/03 hàng năm.

Để khắc phục tình trạng sinh viên phải xếp hàng chờ đợi nộp học phí, Trường đã triển khai thu học phí và xóa nợ tự động qua hệ thống ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Đề nghị sinh viên hệ chính qui kiểm tra tình trạng nợ học phí trên trang cá nhân và thực hiện việc nộp học phí từ các phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên toàn quốc. Ngoài ra, sinh viên có thể chuyển khoản học phí từ các ngân hàng khác theo cú pháp:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

Số tài khoản: 1606201051395 – Ngân hàng NN và PTNN Chi nhánh An Phú

Nội dung nộp tiền: <MSSV> <Họ tên> <Số di động>

Trường hợp có thắc mắc về số nợ học phí, sinh viên sử dụng hộp thư cá nhân do Trường cung cấp gửi thông tin về địa chỉ hocphi@hcmue.edu.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại 028 38352020 -140 (gặp cô Thuỳ Dương) để được giải đáp.

Lưu ý:

-     Khi cung cấp mã số sinh viên cho giao dịch viên ngân hàng Agribank, sinh viên cần ghi đủ dấu chấm (ví dụ: 41.01.105.001).

-     Sinh viên chuyển tiền học phí từ các ngân hàng khác scan hoặc chụp hình giấy nộp tiền vào tài khoản của Trường gửi về địa chỉ hocphi@hcmue.edu.vn để tiện đối chiếu và kích hoạt tài khoản cá nhân.

-     Sinh viên có nhu cầu nhận Hóa đơn thu học phí vui lòng gửi thông tin yêu cầu vào hộp thư điện tử nêu trên.

-     Phòng Kế hoạch - Tài chính chỉ có trách nhiệm trả lời và giải quyết yêu cầu đối với các thư gửi từ hộp thư sinh viên của Trường.

Để đảm bảo quyền lợi của mình, đề nghị sinh viên nộp tiền đúng thời hạn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

- Các khoa;                                                          KT. TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

- Website Trường;                                                                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Phòng ĐT, TTĐT, CTCTHSSV;

- Lưu: TCHC, KHTC.                                                                          (Đã ký)

Chi tiết
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
[Ngày đăng:2019-03-27 9:15:13 AM]

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo kết quả chấm phúc khảo học kỳ.

Điểm thay đổi đã được cập nhật trên hệ thống.

Sinh viên có thay đổi điểm theo dõi thông báo kế tiếp.

Mọi thắc mắc, sinh viên liên lạc qua email phongkhaothi@hcmue.edu.vn

 

Chi tiết
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2018-95 UP - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam