TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   176453
Đang online:   98


 
THÔNG BÁO MỚI
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THỦ TỤC MIỄN HỌC, MIỄN THI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC NĂM 2019 (ĐỢT THÁNG 9/2019)
[Ngày đăng:2019-09-12 1:55:43 PM]

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nộp chứng chỉ miễn học, miễn thi các học phần ngoại ngữ, tin học đợt tháng 9/2019, cụ thể như sau:

1. Quy trình làm thủ tục

Bước 1. Sinh viên tải đơn xin miễn học, miễn thi các học phần ngoại ngữ, tin học tại các đường link sau:

- Mẫu đơn miễn học, miễn thi ngoại ngữ

- Mẫu đơn miễn học, miễn thi tin học

Bước 2. Nộp lệ phí tại phòng Kế hoạch - Tài chính (A.205);

Bước 3. Nộp đơn, bản photocopy các chứng chỉ tương ứng (bắt buộc phải có bản chính để đối chiếu), biên lai đóng lệ phí tại phòng Đào tạo (A.106). Riêng chứng chỉ tiếng Nhật, Hàn, Trung nộp 2 bản photo, kèm phiếu dự thi, user, password (nếu có).

2. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 17/9/2019 đến hết ngày 30/9/2019

Lưu ý: Sinh viên chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lệ của các chứng chỉ đã nộp (Sinh viên xem danh sách các chứng chỉ được miễn theo quy định).

Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY BỘ MÔN KỸ THUẬT NỮ CÔNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
[Ngày đăng:2019-08-28 8:44:56 AM]

 Trong học kỳ I năm học 2019 - 2020 (từ 16/9/2019 - 7/12/2019) Tổ Giáo dục Nữ công sẽ tổ chức giảng dạy các học phần (Tự chọn tự do không bắt buộc) như sau:

1.    Làm bánh

2.    Trang điểm

3.    Cắt may căn bản

4.    Làm hoa giấy căn bản

5.    Tỉa rau củ

Chi tiết
Kết quả phúc khảo học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
[Ngày đăng:2019-08-22 2:29:10 PM]

Sinh viên tra cứu kết quả phúc khảo học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 tại website Phòng Khảo thí » Tra cứu kết quả các kì thi.

Thông tin tra cứu:

  • Năm 2019
  • Kỳ thi: Phúc khảo học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
  • Số báo danh: mã số sinh viên
  • Mã xem điểm: Mã học phần (gồm 8 ký tự. VD: ENGL2401)

Ghi chú: Nếu sinh viên phúc khảo nhiều học phần thì mỗi học phần tra cứu với mã xem điểm khác nhau.

Chi tiết
DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN DỰ KIẾN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
[Ngày đăng:2019-08-08 2:10:58 PM]

Danh sách các lớp học phần chung: sinh viên xem tại đây

Danh sách lớp học phần các khoa: sinh viên xem tại đây

------------------------------

LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH CỦA KHOA NHẬT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

1.    Học phần: Văn hóa văn minh Nhật Bản: từ 21/10 - đến 26/10/2019

2.    Học phần: Văn hóa kinh doanh Nhật Bản: từ 20/10 - đến 24/12/2019

3.    Học phần: Tiếng Nhật kinh tế: từ 21/10 - đến 26/10/2019

4.    Học phần: Ngữ âm học: từ 01/10 - đến 30/11/2019

5.    Học phần: Ngôn ngữ học xã hội tiếng Nhật: từ 15/10 - đến 15/11/2019

6.    Học phần: Ngôn ngữ vùng miền (tiếng Nhật): từ 15/10 - đến 15/11/2019

Chi tiết
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN ĐỢT THÁNG 8 NĂM 2019
[Ngày đăng:2019-08-06 1:43:12 PM]

 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách tốt nghiệp dự kiến và thời gian cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên đại học hệ chính quy tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2019, cụ thể như sau:

- Sinh viên tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến tại đây Trường sẽ tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của sinh viên liên quan đến việc xét tốt nghiệp đến hết ngày 07/8/2019 tại đây

- Sinh viên xem kết quả giải đáp tại đây

- Sinh viên liên hệ các khoa để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vào ngày 20/8/2019.

Chi tiết
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020 CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
[Ngày đăng:2019-07-02 7:37:34 AM]

Căn cứ công văn số 213/ĐHSP-ĐT về kế hoạch đào tạo cho sinh viên hệ chính quy năm học 2019 -2020 ban hành ngày 26 tháng năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường thông báo kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ chính quy, cụ thể như sau:

Chi tiết
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 8 NĂM 2019
[Ngày đăng:2019-07-02 7:33:48 AM]

 1. Đối tượng xét và công nhận tốt nghiệp

Trường tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho tất cả sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học, trong đó:

- Sinh viên từ khóa 42 trở về sau nếu đủ điều kiện tốt nghiệp, phải làm đơn đề nghị được xét tốt nghiệp sớm;

- Sinh viên từ khóa 41 trở về trước đã làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp, nếu muốn xét tốt nghiệp phải làm đơn đề nghị được xét tốt nghiệp;

- Sinh viên từ khóa 41 trở về trước nếu đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa muốn xét tốt nghiệp trong đợt này, phải làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp.

Chi tiết
QUY ĐỊNH XÉT MIỄN HỌC, MIỄN THI VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
[Ngày đăng:2019-07-01 3:20:07 PM]

 QUY ĐỊNH

XÉT MIỄN HỌC, MIỄN THI VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(kèm theo Quyết định số 3673/QĐ-ĐHSP ngày 20 tháng 12 năm 2018
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định việc xét miễn học, miễn thi và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học các loại hình đào tạo.

2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên tất cả các hệ đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Quy định này không áp dụng đối với việc xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

Điều 2. Mục đích

Quy định này nhằm tạo sự thống nhất trong việc tiếp nhận các yêu cầu, xử lí và lưu trữ kết quả học tập của sinh viên tại các đơn vị quản lí giáo vụ trong quá trình đào tạo, tạo sự công bằng, minh bạch và góp phần nâng cao chất lượng quản lí và đào tạo của Trường.

Điều 3. Chuyển đổi loại hình đào tạo

1. Chuyển đổi loại hình đào tạo là việc sinh viên chuyển từ loại hình đào tạo chính quy trình độ đại học sang loại hình đào tạo thường xuyên trình độ đại học.

2. Sinh viên chỉ được chuyển đổi loại hình đào tạo khi hội đủ các điều kiện sau:

a) Vẫn học theo đúng ngành đào tạo đã trúng tuyển;

b) Chưa hết thời gian tối đa được phép học chương trình đào tạo thường xuyên theo quy chế.

3. Thủ tục xin chuyển đổi loại hình đào tạo:

a) Sinh viên làm đơn xin chuyển đổi loại hình đào tạo nộp cho Phòng Đào tạo (kèm hồ sơ liên quan);

b) Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Phòng Đào tạo có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bảo lưu điểm (nếu có), trình Hiệu trưởng ban hành Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình đào tạo;

c) Không quá 10 ngày kể từ ngày có quyết định chuyển đổi loại hình đào tạo, Phòng Đào tạo có trách nhiệm thông báo kết quả chuyển đổi cho sinh viên; cập nhật dữ liệu quản lí kết quả học tập và chuyển thông tin sinh viên cho Khoa tiếp nhận sinh viên.

4. Sinh viên chuyển đổi loại hình đào tạo được xét công nhận điểm học phần theo Điều 6 Quy định này.

Chi tiết
QUY ĐỊNH DẠY, HỌC VÀ KIỂM TRA, CÔNG NHẬN CHUẨN KĨ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
[Ngày đăng:2019-07-01 3:12:59 PM]

 QUY ĐỊNH

DẠY, HỌC VÀ KIỂM TRA, CÔNG NHẬN
CHUẨN KĨ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1635/QĐ-ĐHSP ngày 06/06/2019
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về việc tổ chức các lớp học phần, kiểm tra, đánh giá, miễn học, miễn thi học phần Tin học cơ bản và công nhận Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản để xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên các hệ đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Các quy định chung

Sinh viên trình độ đại học tất cả các ngành đào tạo (trừ ngành Công nghệ thông tin và Sư phạm Tin học) tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đều phải hoàn thành chương trình Tin học cơ bản được ban hành theo quyết định Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2018-95 UP - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam