TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   1741210
Đang online:   237


 
THÔNG BÁO MỚI
 
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021 CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
[Ngày đăng:2020-07-22 1:51:08 PM]


Trường thông báo kế hoạch học kỳ I năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

TT

Công việc

Thời gian

Thực hiện

 

1

Sinh viên đăng kí học phần trực tuyến

 

 

 

 

 

Các học phần theo đúng kế hoạch giảng dạy dự kiến từng ngành:

- Nhóm 1: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 17/8/2020;

- Nhóm 2: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 18/8/2020;

- Nhóm 3: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 19/8/2020;

- Nhóm 4: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 20/8/2020.

Các nhóm sẽ được thông báo sau

17/8/2020

- 20/8/2020

Phòng Đào tạo, Phòng Công nghệ thông tin, Cố vấn học tập, Sinh viên

 

Các học phần môn chung, tự chọn tự do, trả nợ, học vượt:

- Khóa 45: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 21/8/2020;

- Khóa 44: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 24/8/2020;

- Khóa 43: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 25/8/2020;

- Các khóa 42 trở về trước: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 26/8/2020.

21/8/2020

- 26/8/2020

Phòng Đào tạo, Phòng Công nghệ thông tin, Cố vấn học tập, Sinh viên

2

Thông báo thời khóa biểu chính thức

28/8/2020

Phòng Đào tạo

 

3

Điều chỉnh đăng ký học phần (bổ sung, rút bớt học phần)

31/8/2020

- 11/9/2020

Phòng Đào tạo, Cố vấn học tập, Sinh viên

 

4

Sinh viên đăng kí trả nợ học phần học chung với sinh viên K46 (tuyển sinh năm 2020).

08h00, ngày 13/10/2020

- 19/10/2020

Phòng Đào tạo, Cố vấn học tập, Sinh viên

 

5

Tổ chức dạy học:

-         Khóa 46: 12/10/2020à 03/01/2021

-         Các khóa còn lại: 31/8/2020 - 13/12/2020

 

31/8/2020

- 03/01/2021

Giảng viên, Sinh viên

 


 


Chi tiết
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN ĐỢT THÁNG 07 NĂM 2020
[Ngày đăng:2020-07-15 9:24:28 AM]

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách tốt nghiệp dự kiến cho sinh viên đại học hệ chính quy tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2020, cụ thể như sau:

   - Xem kết quả xét tốt nghiệp sơ bộ: https://tinyurl.com/tracuuketquatotnghiep2020
   - Phản hồi thắc mắc liên quan đến việc xét tốt nghiệp (thời hạn phản hồi đến trước ngày 20/07/2020): 
https://tinyurl.com/phanhoithongtintotnghiep2020
   - Xem kết quả giải đáp: 
https://tinyurl.com/
giaidapthacmactotnghiep2020

Trân trọng./.


Chi tiết
Thông báo tổ chức dạy học Giáo dục Quốc phòng – An ninh HP3 giai đoạn 2, học kỳ I và học kỳ II năm học 2019 – 2020
[Ngày đăng:2020-07-15 9:21:59 AM]

Thông báo tổ chức dạy học Giáo dục Quốc phòng – An ninh HP3 giai đoạn 2, học kỳ I và học kỳ II năm học 2019 – 2020 (những lớp học kỳ II năm học 2019 – 2020 không có trong danh sách sẽ học thực hành vào cuối học kỳ I năm học 2020 – 2021) :

Khoa Giáo dục Quốc phòng thông báo đến sinh viên tham gia học học phần 3 Giáo dục Quốc phòng – An ninh (giai đoạn 2, 40 tiết) như sau:

1. Thời gian:

- Từ ngày 15/8/2020 đến hết ngày 30/8/2020.

Bao gồm sinh viên các lớp học phần có mã:

Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 05 NĂM 2020
[Ngày đăng:2020-07-07 2:35:53 PM]

Trường thông báo đến sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2020 như sau:

- Thời gian: sáng 8h00 - 11h30, chiều 13h30 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6.

- Địa điểm: Phòng Đào tạo A.107.

- Thủ tục nhận bằng: sinh viên mang theo CMND/CCCD bản chính. Trường hợp không trực tiếp nhận, người nhận thay phải có giấy uỷ quyền có xác nhận của chính quyền (hoặc phòng công chứng) kèm bản photo CMND/CCCD của người được cấp bằng.

Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2020 - ĐỢT 2
[Ngày đăng:2020-07-07 8:47:59 AM]

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng kí xét tuyển học cùng lúc hai chương trình năm 2020 - đợt 2như sau:

1. Đối tượng đăng kí xét tuyển

Sinh viên chính quy đang theo học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được chấp thuận học thêm một chương trình thứ hai nếu thỏa tất cả các điều kiện sau:

- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;

- Đã hoàn thành ít nhất một học kì của chương trình thứ nhất;

- Tính đến thời điểm đăng kí, sinh viên đã tích lũy tối thiểu trung bình 14 tín chỉ trong mỗi học kì và điểm trung bình chung của chương trình thứ nhất đạt từ 2.0 trở lên;

- Đang theo học trong thời gian thiết kế của chương trình đào tạo thứ nhất;

- Ngoài các điều kiện trên, với một số ngành sinh viên muốn học chương trình thứ hai phải đáp ứng các yêu cầu của chuyên ngành.

Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM HOÃN TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 5/2020
[Ngày đăng:2020-07-01 11:24:39 AM]

Theo kế hoạch số 120/KH-ĐHSP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học đợt tháng 5 năm 2020, lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào ngày 03/7/2020. Tuy nhiên, do tình hình thực tế nên việc tổ chức lễ tốt nghiệp sẽ tạm hoãn.

Thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp: sẽ thông báo sau.

Trân trọng./.

Chi tiết
Thông báo về thời gian liên quan đến đợt xét tốt nghiệp tháng 7/2020
[Ngày đăng:2020-06-26 2:35:29 PM]

 

Trường thông báo đến sinh viên đại học hệ chính quy về thời gian liên quan đến đợt xét tốt nghiệp tháng 7/2020, cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung

14/7/2020

Công bố kết quả xét tốt nghiệp sơ bộ trên cổng thông tin online

Trước 16/7/2020

Sinh viên phản hồi kết quả xét tốt nghiệp sơ bộ về Khoa

Lưu ý: Mọi phản hồi sau thời gian này chỉ được xem xét và giải quyết ở đợt xét tốt nghiệp tiếp theo

27/7/2020

Công bố quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp

28/7/2020

Sinh viên liên hệ Khoa để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

22/8/2020

Tổ chức lễ tốt nghiệp

Chi tiết
Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn học, miễn thi ngoại ngữ, tin học đợt tháng 06/2020
[Ngày đăng:2020-06-16 11:01:37 AM]

 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nộp chứng chỉ miễn học, miễn thi các học phần ngoại ngữ, tin học đợt tháng 6/2020, cụ thể như sau:

1. Quy trình làm thủ tục

Bước 1: Sinh viên tải đơn xin miễn học, miễn thi các học phần ngoại ngữ, tin học tại các đường link sau:

- Mẫu đơn miễn học, miễn thi ngoại ngữ

- Mẫu đơn miễn học, miễn thi tin học

Bước 2: Điền chính xác thông tin và bản chụp Văn bằng vào link sau: Ngoại ngữTin học;

Bước 3: Nộp đơn ở Phòng Đào tạo (A.106), bao gồm:

- Đơn xin miễn học miễn thi (có chữ ký sinh viên), 

- Bản photocopy các chứng chỉ,

- Biên lai đóng lệ phí.

Lưu ý: Chứng chỉ ngoại ngữ khác tiếng Anh nộp 2 bản photo, kèm phiếu dự thi, user, password (nếu có).

2. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 17/6/2020 đến hết ngày 29/6/2020.

3. Sinh viên theo dõi và kiểm tra danh sách chờ xét duyệt tại đây từ ngày 02/7/2020.

Chi tiết
Thông báo về Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
[Ngày đăng:2020-06-09 10:41:01 AM]

 Học kỳ 2 này sẽ thi làm 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1 (từ tháng 6 đến giữa tháng 7) đối với các lớp kết thúc theo giai đoạn 1 của kế hoạch đào tạo và theo yêu cầu của các khoa.
- GIai đoạn 2 (từ 3/8-15/8/2020) đối với các học phần chung và các học phần còn lại.

Chi tiết xem tại https://drive.google.com/file/d/1wvrfxV8NMptyLRXPFDG7NWAJqKgbd7wQ/view

Chi tiết
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 5/2020
[Ngày đăng:2020-06-08 8:28:01 AM]

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả tốt nghiệp đại học đợt tháng 05/2020, cụ thể như sau:

1. Kết quả tốt nghiệp đợt tháng 05/2020, sinh viên xem tại đây;

2. Sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại khoa từ ngày 11/6/2020.

Chi tiết
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2018-95 UP - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam