TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   22481
Đang online:   58


 
THÔNG BÁO MỚI
 
DANH SÁCH CÁC ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021
[Ngày đăng:2021-01-16 5:50:02 PM]
Trường thông báo đến sinh viên danh sách các đoàn Thực tập sư phạm 1 và Thực tập sư phạm 2, cụ thể:

1. Danh sách đoàn Thực tập sư phạm 1: sinh viên xem tại đây.

2. Danh sách đoàn Thực tập sư phạm 2: sinh viên xem tại đây.


Chi tiết
Thông báo Hủy kết quả các lớp học phần sinh viên đăng ký vượt sĩ số tối đa
[Ngày đăng:2021-01-16 10:21:42 AM]

Trường thông tin đến sinh viên đăng ký học phần môn chung, cụ thể như sau:

- Khi đăng ký hệ thống sẽ ghi nhận theo thời gian đăng ký, sau đó sẽ hủy kết quả các sinh viên đăng ký vượt sĩ số tối đa của lớp.

- Sinh viên theo dõi kết quả đăng ký để kịp thời đăng ký sang lớp học phần khác từ 18h00 ngày 19/01/2021 và kết thúc vào lúc 12h00 ngày 20/01/2021

Chi tiết
THÔNG BÁO THỜI GIAN HỌP ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM, HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2020 - 2021
[Ngày đăng:2021-01-15 2:10:08 PM]

 

Trường thông báo đến sinh viên thời gian và địa điểm họp đoàn Thực tập sư phạm lần 1, chi tiết sinh viên xem tại đây.

Lưu ý: Sinh viên tham gia họp đoàn đầy đủ, các trường hợp vắng mặt được chấp nhận khi có sự đồng ý của Trưởng đoàn thực tập.

Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THEO DÕI KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP SƯ PHẠM
[Ngày đăng:2021-01-14 2:46:22 PM]

Trường thông tin đến sinh viên đăng ký học phần thực tập sư phạm từ 14g00 đến 17g00 ngày 14/01/2021 một số thông tin, cụ thể như sau:

- Khi đăng ký hệ thống sẽ ghi nhận theo thời gian đăng ký, sau đó sẽ hủy kết quả các sinh viên đăng ký vượt sỉ số tối đa của lớp.

- Sinh viên theo dõi kết quả đăng ký để kịp thời đăng ký sang lớp học phần khác.


Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP SƯ PHẠM
[Ngày đăng:2021-01-14 9:55:23 AM]
Trường thông báo đến đến sinh viên về việc thay đổi thời gian đăng ký học phần thực tập sư phạm ngày 14/01/2020, cụ thể như sau:

- Thời gian cũ: 10g30 đến 14g30.
- Thời gian điều chỉnh: 14g00 đến 17g00.


Chi tiết
KẾ HOẠCH DẠY HỌC DỰ KIẾN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 - 2021
[Ngày đăng:2021-01-07 10:47:27 AM]

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch dạy học dự kiến Học kỳ II năm học 2020 - 2021.

Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP SƯ PHẠM THEO KẾ HOẠCH CÁ NHÂN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 - 2021 + BIỂU MẪU
[Ngày đăng:2021-01-06 2:41:16 PM]

Phòng Đào tạo gởi đến sinh viên Quyết định cho phép đi thực tập sư phạm theo kế hoạch cá nhân, học kỳ II, năm học 2020 - 2021 kèm các biểu mẫu.

Số lượng biểu mẫu cần sử dụng và nộp về sau khi hoàn tất đợt TTSP như sau:
* Đối với Thực tập sư phạm 1
- Phiếu số 1: 01 phiếu
- Phiếu số 2: 01 phiếu
- Phiếu số 3: 01 phiếu
- Phiếu số 4: 01 phiếu
- Phiếu số 5: 01 phiếu

* Đối với Thực tập sư phạm 2
- Phiếu số 2: 01 phiếu
- Phiếu số 3: 10 phiếu
- Phiếu số 4: 01 phiếu
- Phiếu số 5: 01 phiếu

Link biểu mẫu + quyết định: sinh viên xem tại đây.


Chi tiết
Kế hoạch tổ chức dạy học học phần GDQP - AN học kỳ I năm học 2020 - 2021
[Ngày đăng:2020-12-31 12:33:13 PM]

 Kế hoạch tổ chức dạy học học phần Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng lựu đạn cho sinh viên đại học chính quy học kỳ I năm học 2020 - 2021

Chi tiết
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2018-95 UP - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam